SERIKALI YALEGEZA MSIMAMO, SASA KUFUTA MISAMAHA YOTE YA KODI

Waziri wa Fedha, Saada Mkuya Salum.PICHA KUTOKA MAKTABA

Waziri wa Fedha, Saada Mkuya Salum.PICHA|MAKTABA

Dodoma. Waziri ya Fedha, Saada Salum Mkuya jana aliwasilisha Muswada wa Sheria ya Fedha wa mwaka 2014, ambao umefuta misamaha ya kodi katika maeneo yaliyokuwa yakilalamikiwa na watu wa kada mbalimbali nchini.

Katika muswada huo Serikali imefuta misamaha ya kodi ya mapato inayotokana na  michezo kubahatisha na ukodishaji wa ndege nje ya nchi.

“Muswada umependekeza  waziri husika kutotoa msamaha wa ushuru wa mafuta kwenye mafuta isipokuwa mafuta ya petroli yanayotumika kwenye miradi mbalimbali inayofadhiliwa na washirika wa maendeleo,” alisema Mkuya.

Mkuya alisema kuwa katika muswada huo, Serikali imeondoa saruji, nondo na mabati katika orodha ya bidhaa zinazochukuliwa kuwa ni bidhaa za mtaji ambazo kwa sasa hupata msamaha wa kodi kupitia Kituo cha Uwekezaji Tanzania (TIC).

“Lengo ni kuhamasisha uzalishaji wa saruji, nondo na mabati pamoja na kulinda viwanda vya uzalishaji wa bidhaa hizo hapa nchini dhidi ya ushindani wa bidhaa za aina hiyo zinazoingizwa nchini kutoka nje ya nchi,”alisema Mkuya.

Alisema kuwa Serikali imefuta msamaha wa kodi ya mapato yanayotokana na ukodishaji wa ndege nje ya nchi ili kupunguza misamaha isiyokuwa na tija.

“Marekebisho haya yanalenga kutoza mapato yanayotokana na ukodishaji wa ndege nje ya nchi, badala ya kusamehe kodi ya mlipakodi asiye mkazi, ambaye hatimaye hulazimika kulipa kodi itokanayo na mapato hayo nchini kwake,”alisema Mkuya.

Marekebisho hayo yanapendekeza kufuta misamaha ya kodi inayotolewa kwa kampuni ya simu isipokuwa vifaa vya ujenzi wa minara ya simu.

Pamoja na marekebisho hayo muswada huo unapendekeza kuongeza kifungu cha 3(d) ili mtu yoyote asiruhusiwe kutoa misamaha ya kodi kwa miradi nayohusu upanuzi na ukarabati wa miradi inayofanywa na wawekezaji.

Aidha ushuru wa bidhaa kwenye vinywaji baridi (soda) pamoja na kwenye maji ya matunda (juice), iliyotengezwa kwa matunda yanayozalishwa hapa nchini utabaki kama ulivyo sasa ili kuimarisha viwanda vya ndani.

Mkuya alisema vinywaji baridi vimefanyiwa marekebisho ambapo ushuru kwenye vinywaji hivyo utapunguzwa kutoka Sh 91 kwa lita hadi Sh 55 kwa lita.

Advertisements